Sotare - Massor med information om Sotare och Sotning

Kakelugnar

Kakelugnar består av murad ugn som är klädd med kakel. Syftet med kakelugnen är enbart uppvärmning och kan inte användas matlagning annat är att grill korv i.

Kakelugnarna har ett antal fördelar gentemot alla andra typer av vedeldade värmekällor.

  • Kakelugnen har en mycket hög verkningsgrad, omkring 85-90%.
  • En kakelugn kan generera hög effekt, upp till 25 kW.
  • Kakelugnar är varma mycket lång tid efter att glöden svalnat. Ända upp till 24 timmar kan kakelugnen vara varm.
  • Kakelugnen behöver inte förses med ny ved så ofta.
  • Värmekostnaden för värme från en kakelugn hamnar på cirka 0.20 kr/kWh om du behöver köpa veden.

Kakelugnens verkningsgrad

Anledningen till att kakelugnarna har så stor verkningsgrad beror främst på kakelugnens konstruktion.

Kakelugnarna har en del, förbränningsrummet, för förbränning. I detta förbränningsrum eldas det oftast med ved i, och ur vilken en rökkanal går upp och ner några gånger genom murstocken. Oftast går rökkanalerna upp och ner så att 5 parallella kanaler bildas. I rökkanalen i mitten går gasen från elden upp och gasen går ner i de främre kanalerna och upp igen i de bakre kanalerna. Tack vare att rökkanalerna går upp och ner några gånger så kyls luften av så mycket som möjligt och värmer då kakelugnen maximalt.

Om man sätter en kaminfläkt på en kakelugn ska fläkten vara av lågtempratur sort. Oftast fungerar det dåligt med kaminfläktar på kakelugnar.Kakelugnens historia

Värmekällor som liknar kakelugnar började byggas i de kallare delarna av Mellaneuropa under medeltiden. Under 1500-talet börjades även ugnarna i Tyskland kläs med glaserade kakelplattor. Dessa kakelugnar kallades i Tyskland för kachelofen.

Kakelugnar i Sverige

Till Sverige ökade användningen av kakelugnar kraftigt under 1700-talet i samband med att järnverken i mellersta Sverige och att trankokerierna på västkusten krävde så mycket ved att det blev vedbrist. De öppna spisar som använts fram till dessa hade väldigt låg verkningsgrad, mellan 10-20%, men bristen på ved gjorde att kakelugnarna blev populära.

Kakelugnar var fram till 1930-talet den viktigaste värmekällan.

Typer av kakelugnar

Det finns olika typer av kakelugnar, både nya och gamla, som man kan välja mellan. En normal kakelugn väger mellan 500 och 1500 kg.

Vattenmantlad kakelugn

En vattenmantlad kakelugn har ett vattenburet system för att ackumulera värme som gör att det går att plocka ut en hög effekt hur kakelugnen under lång tid. Den vattenmantlade kakelugnen kan ha upp till tre gånger så hög effekt som en icke vattenmantlad liknande kakelugn.

För att kunna använda en vattenmantlad kakelugn bör du ha vattenburen värme och ha en ackumulatortank i huset. En av de bättre vattenmantlade kakelugnarna kommer från Kakelugnspannan.

Bygga en kakelugn

När man ska bygga en kakelugn ska man alltid anlita en kunnig fackman. Att försöka sätta ihop kakelugnen själv är inte att rekommendera eftersom det blir är svårt och kräver mycket erfarenhet och kunnande.

Efter en tid (20-30 år) behöver kakelugnarna byggas upp på nytt eftersom verkningsgraden sjunker succesivt och gaser från rökkanalerna kan läcka ut och skapa förgiftning.