Sotare - Massor med information om Sotare och Sotning

Renovera en skorsten

En skorsten försämras med tiden eftersom t.ex. kyla och fukt påverkar murbruket och att kraftiga temperaturskillnader kan skada skorstenen invändigt så att dess funktion inte förblir fullgod eller att skorstenen kan börja läcka. Dock behöver inte en trasig skorsten betyda att hela murstocken eller skorstenen behöver byggas upp på nytt utan en skorsten går i nästan alla fall att reparera eller renovera.

Det finns många sätt att renovera skorstenar på:

  • Flexibla invändiga rör i rostfritt stål.
  • Glidgjutning är en metod där rökkanalen får ett nytt keramiskt ytskikt.
  • Schädlermetoden är en typ av glidgjutning som använder det keramiska bruket, Schädlerit,
  • FuranFlex är en metod att föra ner kompositrör i den befintliga rökkanalen.

Skorstensrenovering med Glidgjutning

Glidgjutning är en beprövad gammal metod där skorstenen får ett nytt keramiskt belag invändigt. Glidgjutning kallas även för slamning av skorstenen. Fördelen med glidgjutning är att rökkanelens storlek bibehålls och dessutom fås en helt tät och slät yta inne i rökkanalen som gör skorstenen helt gastät

En glidgjutning går till så att:

  • Rökkanalen inspekteras först med en kamera.
  • Att ingångshål görs vid eldstaden för att ett speciell utformat verktyg ska passa rökkanelen.
  • En vinsch monteras uppe på skorstenen.
  • Rökkanalen rengörs grundligt.
  • Det keramiska tätmedlet hälls på uppifrån samtidigt som specialverktyget som är koniskt utformat dras upp genom skorstenen.
  • Processen upprepas till dess ett tillräckligt tjock och täckande skick uppnåtts.

Den släta inre ytan ger även bättre drag i skorstenen och förhindrar att sot fastnar i rökkanalen. Glidgjutning passa bäst till vedpannor, öppna spisar och kakelugnar som då inte behöver monteras med helt vid renovering.

Glidgjutningen kan även användas om du vill använda en tidigare rökkanaler som ventilationskanal.

Skorstensrenovering med flexibla rör

Att renovera skorstenen med flexrör är en smidig metod som innebär att ett böjbart rostfritt stålrör skjuts in i den gamla rökkanalen. Renoveringen brukar kunna genomföras på en dag. Flexibla stålrör passar till de flesta eldstäder och bränslen men dock ej spannmålseldning.

De flexibla rören finns i många olika dimensioner som passar de flesta skorstenar. En viktig skillnad mot glidgjutning är att dimensionen i skorstenen minskar vilket kan påverka draget.

Skorstensrenovering med FuranFlex

FuranFlex är ett kompositmaterial som kan användas för all typer av rökkanaler och skorstenar. Fördelen med FuranFlex är att det ger en helt slät kanal och FuranFlex ändrar även sin form efter rökkanalen.

Kompositmaterialet som FuranFlex är tillverkat av är mycket resistens mot sur eller aggressiv miljö och tål höga temperaturer.