Sotare - Massor med information om Sotare och Sotning

Skorsten

En skorsten kan användas i många sammanhang med grundfunktionen är att leda bort varma och farliga rökgaser från förbränningen genom skorstenens rökkanaler ut i den omgivande luften. Skorstenen skapar också ett naturligt drag genom att den varma luften vill stiga uppåt men ofta används också någon form att dragfläkt för att säkerställa en jämn och effektiv funktion av förbränningen.

Skorstenare är vanliga i fritidshus, så som vinter- och sommarstugor, man allt fler installerar även en braskamin med tillhörande skorsten i Attefallshuset för att skapa extra trevnad.

Varianter på skorsten

Det finns flera varianter av skorsten att välja på:

  • Block skorstenar
  • Rostfria skorsten
  • Lätta skorstenar kallas de skortenar som är tillverkad i rostfritt stål.
  • Murad skorsten på traditionellt sätt i tegel går naturligtvis också bra.

Skorstensbrand och soteld

Skorstensbrand kallas även soteld och uppstår när oförbränd tjära från veden flugit upp i skorstenen och fastnat på insidan av rökkanalen. Tjärn kommer oftast från fuktigt ved och inte förbränns tillräckligt i eldningsrummet om tillflödet på syre är dålig.

Skorstensbranden kan utveckas mycket snabbt och intensivt och ger ofta temperaturer i rökkanelen på över 1000°C. Sotelden kan vid dessa höga temperaturer orsaka sprickor i murstocken så att mycket varm luft tränger ut utanför rökkanalen och kan antända intilliggande material.

Tjäran som ger upphov till brand fastnar lättare på en skrovlig och sotig yta jämfört med en slät och nysotad yta. Detta är anledningen till att alla eldstäder och skorstenar ska rengöras och besiktigas av en sotare regelbundet.

Ifall ni använder spisbränsle i rökgasfria kaminer behöver dessa inte sotas.

Block skorsten

En block skorsten består av ett antal förformade block, med ytterdiameter på 400-500 mm, som placeras på varandra och skapar en skorsten. Det finns även skorstens block som är lika höga som en våning. En skorsten uppbyggd av block passar egentligen alla typer av eldstäder och till en skorsten går det att ansluta mer än en kamin eller värmepanna.

Ofta är block skorstenarna tillverkade av pimpsten eller pimpstensliknande material vilket gör att de är lätta och har en god isolerande förmåga.

Fördelen med en blockskorsten är att den har lång livslängd och ger er möjlighet att elda med olika typer av bränsle eller om ni vill byta ut er eldstad mot en annan modell. Utsidan på en block skorsten kan kläs med kakel eller målas om så önskas. Stora tillverkare av block skorstenar är Tonawerke Schmitz och Schiedel från Tyskland.

Rostfri skorsten

En stålskorsten eller en rostfri skorsten består att ett antal skorstenselement som sätts samman från eldstadens utlopp till genomföringen i taket. Den rostfria skorstenen kan neklet vinklas i sin väg genom huset för att enkelt passa in i den övriga arkitekturen.

En rostfri skorsten är ofta att föredra om en eldstad, t.ex. en braskamin eller kakelugn ska eftermonteras i ett befintligt hus.

En skorsten i stål brukar väga mellan 10-15 kg per meter och kan monteras ganska enkelt av en person och det inre röret är tillverkat av ett rostfritt stål med håg tålighet mot syra för att få maximal livslängd. För de flesta rostfira skorstenar monteras delarna ihop enkelt utan spännband men blir ändå helt gastäta.

Det går att dra en skorsten i stål frun källare eller det understa rummet upp genom huset och vinden utan att det krävs att skorstenen ska byggas in i något schakt. Det krav som finns är att det ska vara ett fritt område av 50 mm runt skorstensröret.

Ofta finns det standarsvinklar på skorstensmodulerna som följer normal standardlutning för snedtak på 27°, 38° och 45°.

Renovera en skorsten

Det finns många sätt att renovera skorstenar på:

  • Flexibla invändiga rör
  • Glidgjutning är en metod där rökkanalen får ett nytt keramiskt ytskikt.
  • Schädlermetoden är en typ av glidgjutning som använder det keramiska bruket, Schädlerit
  • FuranFlex

Mer som skorstensrenovering kan du läsa här.